etusivulle
 

Katso video Vironvuorilta! 1223
WinMedia 9

WinMedia 8

Windows Media-formaatti
(Tarvitset uudehkon
MediaPlayern ja
hyvän yhteyden)
Päivitä tarvittaessa
Windows Media Player
1223
Katso tästä kuvia Vironvuorilta726
728
Myytäväksi aiottu alue sijaitsee keskellä Viljakkalaa
728
Vanha suljettu ja
peitetty kaatopaikka-alue
725
on tällä hetkellä siistiksi ruohottunut mäki, joka sijaitsee hankealueen itäreunassa.725

Klikkaa kuvaa, näet sen isompana724
724
Suunniteltu jätelaitos sijaitsisi läheisen Natura 2000 -kohteen, Ruonanjoen (FI 0356004), valuma-alueella ja muodostaisi vakavan uhan kohteen arvokkaalle (luontoarvo n. 15 milj. eur) jokieliöstölle. Ruonanjoen suojeluprojektiraportin mukaan joen valuma- ja reuna-alueeseen on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin itse jokiuoman suojelutoimenpiteisiin. Ko. Natura 2000 -kohdetta koskeviin lakeihin ja direktiiveihin perustuen tarvittaisiin laajat selvitykset mm. pohjavesiyhteyksistä, suoto- ja sulavesien käsittelystä sekä sadevesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. (Natura-alueiden säädökset, EU:n Luontodirektiivi 92/43/ETY ja Vesipuitedirektiivi. Suomen luonnonsuojelulaki, Vesilaki ja Ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi EPNDir 2001/42/EY.)723
Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

717
Vironvuorilta Viljakkalanselän yli kirkolle
ja kauas Ikaalisten harjuille asti. 722
Viljakkalan Koivistonkylä ja Vironvuorten alue 718
Kuinka moni on koskaan käynyt Vironvuorilla?
Käyköön, vielä kun siitä voi nauttia, ennen kuin kunta luovuttaa vuoriin liittyvän maa-alueen kaatopaikaksi!

Lehdissä on jätelaitoshankkeelle esitettyyn alueeseen viitattu 'vanhana kaatopaikka-alueena'. Termi on omiaan luomaan harhaanjohtavan mielikuvan.

Koivistonkylän alue Viljakkalassa on asuttu maaseutukylä, jossa nykyisen asumisen, maatalouselinkeinon harjoittamisen, ratsastusyrittämisen ja kesäasutuksenkin edellytykset jätelaitoshanke toteutuessaan romahduttaisi.

"Viljakkalan kunnanjohtajan Aarre Järvisen mukaan vanhan kaatopaikka-alueen läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta.
Hänen mielestään koko alueen myyminen yhtiölle olisi kunnan kannalta selkein vaihtoehto."

(Aamulehti 27.04.2005)

Oheiseen karttaan (alla) on merkitty myytäväksi esitetty alue ja Savusillan kaava-alue, sekä lähialueen tilojen päärakennuksia, ympärivuotisia asuntoja ja kesäasuntoja.719
720
Karttaan on merkitty myytäväksi esitetty alue (punainen) ja Savusillan kaava-alue, sekä lähialueen tilojen päärakennuksia, ympärivuotisia asuntoja ja kesäasuntoja.
"Valtuuston tahdon mukaisesti Viljakkala on viihtyisä asuinkunta"
(lainaus Viljakkalan kuntasivulta internetissä)

Kuntalaisten, sekä nykyisten että tulevien, hyvinvointi on toivottavasti myös käytännössä Viljakkalan valtuustopäättäjien ensisijainen tavoite.

Asuinkunnaksi profiloitumista tavoittelevan Viljakkalan imagolle ja käytännön kaavoitustyölle (osayleiskaava Karhen kylän alueelle käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 19.4.2005) jätelaitoksen ja erityisesti loppusijoitusalueen sijoittaminen keskelle kuntaa aiheuttaisi korjaamattoman vahingon.

Vironvuoret on Viljakkalassa huomattava kalliomuodostelma-alue, joka kohoaa Stadionin tornin verran, yli 70 metriä, läheisen järvenselän yläpuolelle. Jätteen loppusijoitusalue on tässä vaiheessa esitetty rajattuna Vironvuorten kallioiden huippuihin. Tulevissa laajennuksissa ehkä louhitaan loputkin. Kunnan lisäksi maakauppoja on jo esitetty myös viereisille yksityisten omistamille alueille.

Vuoden 2007 alusta Viljakkala on osa Ylöjärven puutarhakaupunkia. Voi hyvällä syyllä kysyä, onko jättimäinen kaatopaikka sopiva puutarhakaupungin elävän maaseudun sydämeen?912

Maisemia Koivistonkylältä ja lähialueilta
sivun alkuunsivun alkuun