etusivulle
 

Lainauksia ei esitetä kattavasti kaikista aiheeseen liittyvistä artikkeleista eikä niitä ole koottu aikajärjestykseen.716
842

Klikkaa kuvaa, näet sen isompana712
714
715
Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Toivonen Yhtiöt Oy: "Ruoveden Vinsanvuoren jätteenlajittelukeskuksen ja loppusijoitushankkeen mahdollisesti viivästyessä on ryhdytty neuvottelemaan toiminnoille maastoltaan ja sijainniltaan nopeammin toteutettavissa olevaa kohdetta."
Aamulehti 27.4.2005691
Lainauksia liittyen Viljakkalaan sijoittamiseen 692
692
Aamulehti 7.10.2005, Mielipide, sivu A4
Jäte-elämyksiä Pirkanmaalle

Puuhamaat ja vahakabinetit ovat vanhentunutta historiaa. Jos kahden kunnan päättäjät saavat asukkaiden vastustuksesta huolimatta ideansa toteutettua, nousee Pirkanmaan luoteislaidalle uudentyyppinen huikea jäte-elämyskeskus.

Alueella vierailevat turistit tai paikkakunnalle muuttoa harkitsevat, voivat surffailla kahden modernin, toisistaan riippumattoman ja suurivolyymisen laitoksen välillä.

Kyröskosken taajaman läheisyydessä puksuttaa pienhiukkasiaan veikeä Vapon 80 megawatin jätteenpolttolaitos. Prosessin seuraaminen ja palamiskaasujen haistelu ovat esimerkiksi nuorisolle virikkeellistä ja elämyksellistä puuhaa. Lisäksi alueen perheillä on mahdollisuus viettää kepeää promenadia tuhkien läjitysalueella.

Vain 15 kilometrin päässä edellisestä, Viljakkalan puolella kohoaa puolestaan Toivonen Yhtiät Oy:n jylhä rakennelma, jonka ideoitsija on tavoittanut vastakohtien kauniin kontrastin: neitseellisestä Vironvuoren metsätyypistä kohoaa uljas kaatopaikka tai niin kuin hienosti sanotaan, jätteiden lajittelulaitos.

Mikäpä sen inspiroivampaa retkeilijöille ja paikallisille asukkaille, kuin nähdä ulkoilureitin päätteeksi jätepenkoista ja aumoista pilkottavat vaipat ja ruosteiset öljytynnyrit.

Alueelle eksyneet elämäntapaturistit voivat vaivattomasti käyttä alueen matkapalveluja hyväkseen, sillä 20 minuutin välein porhaltavat monikasettijäterekat tarjoavat hyvät liftausmahdollisuudet.

Kaiken ilonpidon ja hauskuuden keskellä myös viljakkalaisten ja hämeenkyröläisten arvostus uhrimieltä osoittavina ihmisinä kasvaa, sillä ketkä muut suostuisivat ottamaan tonneittain muiden tuottamaa jätettä?

Toimeenpannut ympäristöselvitykset ja paikallisten asukkaiden alituinen marina rassaavat silti kuntien pyyteettömiä virkamiehiä. He kun tietävät, että muutama työpaikka veisi toteutuessaan Luoteis-Pirkanmaan seudun jyrkkään nousukiitoon ja tiedotusstrategian mukaisesti, mahdolliset riskit ja haitat olisivat vain marginaalisia.

Mitäpä upean jäte-elämyskeskuksen rinnalla ovat vaatimaton pienhiukkastason nousu, Kyrösjärven eteläpään rehevöityminen, pohjavesien kuormitus, kiinteistäjen 20-30 prosentin arvon lasku 3-5 kilometrin säteellä, alueen tiestölle kestämätön rekkaralli, meluhaitat, hajuhaitat, maisemahaitat, paikallisten maaseutuyrittäjien toiminnan vaikeutuminen, luottamuspula seudun asukkaisiin ja koko Viljakkalan ja Hämeenkyrön alueen arvostustappiot aina kuntien äärilaitoja myöten?

Eivät yhtään mitään.

Juha-Pekka Nevalainen, Kyröskoski693
693
Aamulehti 22.07.2005, Tampere & naapurit, sivu A11
694
"Tampereelta muutetaan yhä ympäristökuntiin.
Pirkanmaa ja Uusimaa houkuttelivat tämän vuoden alkupuolella eniten muuttajia.
Uudenmaanmuuttovoitto oli 854 asukasta ja Pirkanmaan 734 asukasta. Suurin muuttotappio oli Lapissa. Lapista muutti tammi-kesäkuun aikana pois 602 ihmist� enemmän kuin lääni sai uusia asukkaita.
Tampereen muuttotappio oli alkuvuoden aikana 261 asukasta, mutta "Tampereen ympäristökuntien muuttovoitot vain kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Tilastokeskuksen mukaan Ylöjärven muuttovoitto oli tammi-kesäkuussa 250, Kangasalan 187, Lempäälän 181 ja Pirkkalan 136 asukasta.
--
Pirkanmaalla suurimmat muuttotappiot Tampereen lisäksi koettiin maakunnan reuna-alueilla. Virtain muuttotappio oli tilastokeskuksen mukaan 64, Ikaalisten 50 ja Parkanon 46..."

"Viljakkala: Jätekeskuksen vaikutusten arviointimenettely alkaa.
"Jätteenkäsittelykeskuksen sekä kierrätykseen kelpaamattoman jätteen loppusijoituspaikan ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa elokuussa Viljakkalassa..."
695
Viljakkalan viesti kotikunnan vaihtoa harkitseville.
695
Viljakkala, kunnanvaltuusto 15.6.2005 696
"Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen päätösesityksen täydennettynä..." (37 §)697
697
Viljakkala, kunnanhallitus 30.5.2005698
"Kunnanhallitus hyväksyy Toivonen Yhtiöt Oy:n jättämän ostotarjouksen ja esisopimuksen ja esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyisi ne." 135 §702
702
Aamulehti 31.05.2005

"...Yhtiö on valmis ostamaan Viljakkalan vanhan kaatopaikan alueelta
20 hehtaaria jätekeskustaan varten 80 000 eurolla..." 703
703
Hämeenkyrönsanomat 26.05.2005

"Viljakkalan kunnalle tarjottu "vanha mummon miljoona" kaatopaikasta"704
704
Aamulehti 27.04.2005

"Viljakkalan kunnanjohtajan Aarre Järvisen mukaan vanhan kaatopaikka-alueen läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta. Hänen mielestään koko alueen myyminen yhtiölle olisi kunnan kannalta selkein vaihtoehto."
705
705
Kuntalehti OnLine 23.5.2005 ( verkkolehti )

"Lappajärvi haastattelee kahdeksan hakijaa
Lappajärven kunnanhallitus on päättänyt kutsua kahdeksan kunnanjohtajan viran hakijaa haastatteluun.
Haastattelukutsun saavat Sammatin kunnanjohtaja Hanna-Mari Grandell, toimitusjohtaja Antti Jämsen Nummi-Pusulasta, Viljakkalan kunnanjohtaja Aarre Järvinen, Lappajärven elinkeinojohtaja Juhani Kauppi, Lappajärven hallintojohtaja Juhani Laasanen, Alahärmän elinkeinojohtaja Erkki Luoma, sosionomi Markku Niskala Lohjalta ja Kuhmoisten kunnanjohtaja Rauno Riihimäki.
Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen valitaan mahdollisesti kolme henkilöä jatkohaastatteluihin.
Lappajärven kunnanjohtajan virkaa haki huhtikuun lopussa umpeutuneen määräajan puitteissa kaikkiaan 14 henkilöä."

Kuntalehti OnLine 28.6.2005 ( verkkolehti )
"Valtuusto valitsi maanantaina virkaan hallintojohtaja Juhani Laasasen."706
706
Aamulehti 27.4.2005

"Tamperelainen Toivonen Yhtiöt Oy on hautaamassa kovaa arvostelua saaneen Ruoveden Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskuksensa ja suuntaa nyt katseensa Viljakkalan vanhalle kaatopaikka-alueelle.

Yhtiö on käynnistänyt kunnan kanssa neuvottelut vajaan 30 hehtaarin suuruisen kaatopaikka-alueen vuokraamisesta tai ostamisesta jätteen käsittely- ja loppusijoituspaikaksi.

Kymmenkunta vuotta sitten suljettu kaatopaikka-alue sijaitsee Viljakkalan kirkonkylän ja Karhen välissä, Vironvuorten itäpuolella. Kaatopaikka jää Mäihänlahdentien ja Vironlahdentien väliin.

Projektipäällikkö Ossi Sippola Toivonen Yhtiöt Oy:stä perustelee suunnan muutosta sillä, että voimakkaassa kasvussa olevalla yhtiöllä ei ole aikaa odottaa vastatuulessa olevan Ruoveden hankkeen mahdollisesti pitkäksi venyvää lupaprosessia.

- Ruoveden Vinsanvuoren jätteenlajittelukeskuksen ja loppusijoitushankkeen mahdollisesti viivästyessä on ryhdytty neuvottelemaan toiminnoille maastoltaan ja sijainniltaan nopeammin toteutettavissa olevaa kohdetta.

--

On arvioitu, että käsittelykeskukseen ajettaisiin alkuvaiheessa 10-15 rekkakuormallista vuorokaudessa."
707
707
Viljakkala, kunnanhallitus 9.5.2005709
"Yksikössä ei käsitellä eikä varastoida ongelmajätettä eikä sellaisia loppusijoiteta alueelle lukuun ottamatta asbestipurkujätettä ja öljystä pilaantuneita maa-aineksia. Näiden käsittely ja loppusijoitus hoidetaan turvallisesti määräysten edellyttämällä tavalla.
--
Alueelle arvioidaan tulevan vuorokausittain säännönmukaisesti 10-15 ajoneuvoyhdistelmällistä tiiviiksi kuormattua jätettä ja sen lisäksi mahdollisesti satunnaisia kuormia pienemmissä ajoneuvoissa. Alueelta lähtee vuorokausittain 6-8 ajoneuvoyhdistelmää poltettavaa jaetta ja sen lisäksi 3-4 ajoneuvollista metalli- ja muita jakeita. Kuljetukset pyritään järjestämään logistisesti mahdollisimman tehokkaasti siten, että alueelle massaa tuovat ajoneuvot hoitavat myös poiskuljetukset alueelta.
--
Yksikkö työllistää käynnistyttyään noin 12 työntekijää ja että yhtiö sitoutuu toteuttamaan rekrytoinnin soveltuvin osin yhteistyössä kunnan kanssa."708
708
Hämeenkyrön sanomat 26.5.2005

"Jätteenkäsittelykeskukseen otetaan vastaan ja käsitellään kaupan pakkausjätettä, teollisuuden ja rakentamisen uudis- ja purkujätettä, toimistojätettä sekä puhtaita ja lievästi pilaantuneita maa-aineksia, tuhkaa ja silikaattimineraalijätettä."

lisätty huomautus 1:
silikaattimineraali = asbesti

lisätty huomautus 2:
Lievästi pilaantunut maa-aines voi sisältää kaikkia samoja myrkyllisiä tai haitallisia aineita kuin pilaantunut maa-aines - riittää, että pilaantuneeseen maa-ainekseen sekoitetaan enemmän muuta ainesta ja saadaan siten pitoisuusprosentti pienemmäksi
. 710
710
Toivonen Yhtiöt Oy tiedotustilaisuudessaan 16.5.2006 Päivölässä: 913
"95 raskasta kuljetusajoneuvoa vuorokaudessa"913
913
Korostukset lainauksiin lisätty711
sivun alkuunsivun alkuun