etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

VIPU Ylöjärven ympäristölautakunnalle 4.1.2007:
- infotilaisuus jätelaitos- ja kaatopaikkahankkeesta
- Jokihelmisimpukkavetoomuksen luovutus 401
Vetoomuksen otti vastaan Ylöjärven ympäristölautakunnan puheenjohtaja Seppo Peltola, joka samalla totesi, että tässä on kyseessä "kestävyyslaji" - Ylöjärvellä on suunnitteleva ympäristölautakunta, asiat selvitetään ja tutkitaan ennen päätösten tekemistä.
401
404
Viljakkalan puolesta -yhdistys kiitti ylöjärveläisiä nopeasta ja avoimesta toiminnasta - heti kolmantena arkipäivänä ylöjärveläisinä saimme mahdollisuuden kaupungin hallinnolle kertoa jätelaitoshankkeesta myös kansalaismielipiteiden kautta - Viljakkalassa ei sama koskaan onnistunut, vaikka sitä jo lähes kaksi vuotta olimme koittaneet saada tapahtumaan. Ylöjärven ympäristölautakunta oli järjestänyt tilaisuuden selvittääkseen jätelaitoshankkeen taustoja ja näkökulmia. Paikalle oli kutsuttu ympäristölautakunnan jäsenien ja varajäsenien lisäksi sekä Toivonen Yhtiöt Oy:n edustaja Ossi Sippola (Ylöjärven teknisen lautakunnan puheenjohtaja) että Viljakkalan puolesta yhdistys kertomaan hanketta koskevista näkemyksistään. 405
405
Viljakkalan puolesta -yhdistyksen kutsumana asiantuntijana kuultiin myös Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon intendenttiä, Ilmari Valovirtaa, joka selvitti Ruonanjoen Natura 2000 -alueen merkitystä jokihelmisimpukan koko Eurooppaa ajatellen merkittävänä elinympäristönä. 406
406
Voit edelleenkin tukea tavoitettamme Ruonanjoen jokihelmisimpukkakannan suojelemiseksi ja allekirjoittaa vetoomuksen osoitteessa:407
sivun alkuunsivun alkuun