etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Ajankohtaista ympäristöhallinnosta 438
438
Luonnon monimuotoisuuden suojelun
ja kestävän käytön strategia 442
"Ympäristöministeriö on yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa valmistellut luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 2006-2016. Strategia on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle. Toimintaohjelma on ympäristöministeriön verkkosivuilla vapaasti kommentoitavana 10.11. - 10.12.2006."

"... Lähtökohtana on, että Suomi suojelee luonnon monimuotoisuutta ja käyttää kestävästi luontoa sekä sen korvaamattomien suojeluarvojen takia että ihmisten hyvinvoinnin lähteenä. "

"... Strategian mukaan luonnon monimuotoisuuden suojelua edistetään luonnonsuojelualueverkostoa kehittämällä, eliölajien suojelua tehostamalla ja osana eri toimialojen suunnittelua ja toimintaa. "

Strategian ja toimintaohjelman valmistelu ja sisältö; luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Lausunto- ja kuulemismenettely; ylitarkastaja Marina von Weissenberg,
puh. (09) 1603 9372, sahköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 440
441
Tutkijat toivovat laajaa keskustelua luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä 880
"Selvityksessä ehdotetaan, että aiempaa enemmän kiinnitettäisiin huomiota suojelua koskevaan päätöksentekoon, suojelun toimeenpanoon ja siihen, miten kansalaiset ja yrittäjät niihin osallistuvat. Tutkimus, joka analysoisi, miten päätöksiä tehdään, mitkä tekijät vaikuttavat toimeenpanon onnistumiseen tai millaiset olosuhteet edistävät tietoisuuden kasvua nuorten keskuudessa, toisi ymmärrystä siitä, miten luonnon monimuotoisuuden säilymiseen voidaan vaikuttaa.

Niillä, jotka osallistuvat suojelun toimeenpanoon, on jo nyt runsaasti tietoa biodiversiteetin tärkeydestä, tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Olisikin tärkeää tutkia menetelmiä ja kannustimia, joilla päättäjät, suunnittelijat, neuvojat, yrittäjät ja kansalaiset osaisivat hyödyntää tietoa toimintana biodiversiteetin suojelun edistämiseksi. Tarvitaankin tilaisuuksia ja keskusteluja, joihin osallistuvat muutkin kuin biodiversiteetin perinteiset asiantuntijat."439
sivun alkuunsivun alkuun