etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Jokihelmisimpukkavetoomus luovutettiin
ympäristöministeröön keskiviikkona 27.9.2006
467
Vetoomuksen on tähän mennessä allekirjoittanut jo yli 4700 sekä suomalaista että ulkomaista asiantuntijaa ja kansalaista.468
Viljakkalan puolesta -yhdistys luovutti jokihelmisimpukkavetoomuksen ympäristöministeriön luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkiselle ja hallitussihteeri Heikki Korpelaiselle Helsingissä keskiviikkona 27.9.2006. (Allekirjoittaneita adressia luovutettaessa oli yli 4500.) Yhdistyksen hallituksen lisäksi luovutustilaisuuteen osallistuivat Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Ilmari Valovirta ja taiteilija Marjatta Hanhijoki.

Adressin luovutuksen yhteyteen ympäristöministeriössä oli varattu riittävästi aikaa myös keskustelulle jätelaitoshankkeen vaikutuksista laajemminkin. Hankkeen mahdollisten haittavaikutusten aiheuttamat riskit Ruonanjoen Natura-alueelle tulee ministeriön edustajien näkemyksen mukaan tässä tapauksessa huomioida erityisen tarkasti.
Ympäristöministeriössä sekä Natura- että EU-lainsäädäntöasioista vastaava hallitussihteeri Heikki Korpelainen kertoi, että EU-direktiivit sitovat Suomea, olemme osa Eurooppaa, jossa pelisäännöt ovat kaikille yhteiset ja EU-lainsäädännön mukainen varovaisuusperiaate ollaan nyt entistä tarkemmin ottamassa huomioon. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen toi esiin kuinka suureksi saattaa kunnan vastuu päätöksentekijänä muodostua riskien mahdollisesti toteutuessa.
Keskustelu koski myös jätehuollon yleisiä tavoitteita ja ympäristökysymysten viranomaiskäsittelyä kokonaisuudessaan. Adressin vastaanottanut luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen arvosti erityisesti sitä, että asiaan otetaan kantaa nyt jo tässä vaiheessa, kun vielä on mahdollista vaikuttaa tilanteeseen muuten kuin valitusten kautta, mikä aina on sekä erittäin hidasta että hankalaa kaikille osapuolille.

Vetoomuksella vaaditaan Ruonanjoen jokihelmisimpukkakannan elinympäristön suojelua ja säilyttämistä ja vastustetaan lähivaluma-alueelle sijoitettavaksi esitettyä kaatopaikkaa ja jätteenkäsittelylaitosta. Vetoomus, jonka on tähän mennessä allekirjoittanut jo yli 4700 sekä suomalaista että ulkomaista asiantuntijaa ja kansalaista, on allekirjoituksineen internetissä osoitteessa:471
Vaikka adressi nyt luovutettiinkin ympäristöministeröön, voit edelleenkin tukea tavoitettamme Ruonanjoen jokihelmisimpukkakannan suojelemiseksi ja allekirjoittaa vetoomuksen osoitteessa: 469
472
473
sivun alkuunsivun alkuun