etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Toivonen Yhtiöt Oy:n vastaava kaatopaikkahanke Ruoveden Vinsanvuorelle kaatui 657
657
Ruoveden Vinsanvuoren hanke 658

Ruoveden hankkeesta Ympäristökeskuksen verkkopalvelussa

Ympäristökeskuksen tiedote 24.3.2005

Ympäristökeskuksen lausunto Ruoveden Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
659
Ruoveden jötelaitoshanke kaatui lopullisesti 914
Aamulehti 06.04.2006

"Vinsanvuori ei ollut sopiva paikka kaatopaikalle, yhtiö ei hae korvauksia kunnalta

Jätteenkäsittelylaitosta vastustaneet ruovesiläiset voivat huokaista helpotuksesta, sillä Vinsanvuoreen suunniteltu kaatopaikkahanke on peruuntunut. Jätteenkäsittelykeskusta suunnitellut tamperelainen Toivonen Yhtiöt on peruuttanut ympäristölupa-anomuksensa Pirkanmaan ympäristökeskukselle.

Suurin syy hankkeesta vetäytymiselle on Toivonen Yhtiöiden projektipäällikön Ossi Sippolan mukaan se, ettei kaatopaikaksi suunniteltu alue ollutkaan hyvä jätteenkäsittelykeskuksen pohjaksi.

--

Sippolan mukaan Ruoveden jätekeskushankkeen peruuntuminen ei aiheuttanut Toivonen Yhtiöille mainittavia kustannuksia. Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma maksoi muutamia kymmeniä tuhansia euroja.

Sen sijaan se, ettei Toivonen Yhtiöillä ole ollut omaa kaatopaikkaa näinä kolmena vuonna, joina jätekeskusta on Ruovedelle suunniteltu, on maksanut yhtiölle Sippolan arvioiden mukaan satojatuhansia euroja.

Toivonen Yhtiöt ei aio Sippolan mukaan hakea vahingonkorvauksia hankkeen peruuntumisesta Ruoveden kunnalta, vaikka niin keskiviikkona virheellisesti uutisoitiinkin.

Ruoveden kunnassa jätteenkäsittelykeskuksen peruuntumista tervehditään helpotuksella.

- Hanke herätti niin suuren vastustuksen, perustelee kunnanjohtaja Markku Raiskinmäki.
."914
Hanketietoja alkuvaiheessa: (Ruovesi)

Toivonen Yhtiöiden hankekuvausta Ruoveden kunnanvaltuuston pöytäkirjassa 12.12.2003
"Toivonen Yhtiöt Oy:n tarpeisiin soveltuva 17,5 hehtaarin maa-alue rajoittuu Murasuon kaatopaikka-alueeseen pohjoissivulta. Alue on rajattu oheiseen karttaliitteeseen ja se on osa Ylä-Ruhala -nimistä tilaa, jonka omistaa Petter Aminoff. Alueen kauppahinta puustoineen olisi 100.000 euroa.
--
Toiminta synnyttää 10 - 15 uutta työpaikkaa"

Hanketietoja YVA-vaiheessa (Ruovesi)

Toivonen Yhtiöt: (Ruovesi)
Toivonen Yhtiöt, Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

" 3.2.1 Vastaanotettava materiaali

Jätteenkäsittelykeskukseen ei oteta suunnitellusti vastaan ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua tai kestopuuta. Ongelmajätteitä saattaa muodostua hankkeen omasta toiminnasta, kuten pilaantuneiden maiden käsittelyssä sekä jätevesien esikäsittelyssä haitta-aineiden konsentroituessa esikäsittelyaltaiden pohjalle. Lisäksi ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä kestopuuta saattaa syntyä lajittelulaitoksen toiminnasta, mikäli ko. jakeita on joutunut vastaanotettavien jätteiden joukkoon.
Ongelmajätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä kestopuu varastoidaan eriteltyinä omissa varastotiloissaan ja toimitetaan käsiteltäväksi ao. luvan omaavaan laitokseen.
Loppusijoitettavia jätteitä varten varataan alueet hyödyntämiskelvottomalle jätteelle ja tuhkalle. Asbesti loppusijoitetaan hyödyntämiskelvottoman jätteen loppusijoitusalueelle tehtäviin kaivantoihin, jotka peitetään välittömästi asbestin sijoittamisen jälkeen. Käsitellyt pilaantuneet maat, puhtaat ylijäämämaat, seulaalitteet sekä kompostoitu materiaali käytetään kaatopaikan rakenteisiin sekä jätetäyttöjen peittämiseen.

3.2.2 Materiaalivirrat
Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan ollessa täydessä mittakaavassa, keskukseen otetaan vastaan käsiteltäväksi vuosittain maksimissaan arviolta 300 000 tonnia yhdyskuntajätettä, rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden kuivia jätteitä. Lisäksi vuosittain vastaanotetaan käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi maksimissaan arviolta 220 000 tonnia pilaantuneita maita, tuhkaa sekä asbestijätettä. Vinsanvuoreen tuodaan lisäksi hankkeesta vastaavan muista jätteenkäsittelylaitoksista loppusijoitettavaksi arviolta 60 000 hyödyntämiskelvotonta jätettä ja seula-alitetta. Vinsanvuoren lajittelulaitos tuottaa loppusijoitettavaa hyödyntämiskelvotonta jätettä sekä seula-alitetta arviolta 97 000 tonnia vuodessa."Pirkanmaan ympäristökeskus: (Ruovesi)
Pirkanmaan ympäristökeskus: Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus, Ruovesi

Jätteenkäsittelykeskukseen otetaan vastaan ja käsitellään kaupan ja teollisuuden jätettä, rakennus- ja purkujätettä, toimistojätettä sekä asumisessa syntyvää tai siihen rinnastettavaa jätettä sekä puhtaita ja pilaantuneita maa-aineksia, tuhkaa ja asbestijätettä yhteensä 580 000 tonnia vuodessa. Jätteistä erotellaan materiaalina tai kierrätyspolttoaineena hyödynnettävät jätteet ja biojäte. Lajittelussa muodostuva biojäte kompostoidaan alueella, ja hyötykäyttöön kelpaamaton jäte loppusijoitetaan alueelle. Loppusijoitusalueita rakennetaan kotitalouksien jätemäärät mukaan lukien joko 377 tonnin vuotuiselle täyttömäärälle joko 30 vuodeksi tai ilman kotitalouksien jätteitä 322 000 tonnille 60 vuoden tarvetta vastaavasti yhteensä noin 2 miljoonaa kuutiometriä. Alueelle ei sijoiteta ongelmajätteitä. Alueen väkevät jätevedet johdetaan viemärillä kunnan jätevedenpuhdistamolle. Loppusijoitusalueiden louhinta ajoittuu vuosille 2005 - 2045, ja louhinnassa syntyvä maa-aines jalostetaan ja myydään maanrakentamiseen. Loppusijoitusalueen täyttökorkeus nousee 5 metriä Vinsanvuoren lakea korkeammalle. Jätekuljetuksiin käytetään nykyistä tieyhteyttä.


Korostukset lainauksiin lisätty
sivun alkuunsivun alkuun