etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Viljakkalan Vironvuorille suunnitellun jätelaitoshankkeen liito-orava-alueella 6.9.2006 aloitetut hakkuut keskeytettiin odottamaan Pirkanmaan ympäristökeskuksen selvitystä 491
Myöhään illalla 6.9.2006 käynnistettiin hakkuu Viljakkalan kunnan metsäalueella, jolle Toivonen Yhtiöt Oy:n jätelaitos- ja kaatopaikkahanke on vireillä. Hakkuu aloitettiin juuri sillä alueella, jolle liito-oravahavainnot on merkitty Toivonen Yhtiöt Oy:n YVA-selostukseen liittyvässä liito-oravaselvityksessä. Metsäkone ehti jo iltapimeällä kaataa suuria kuusia ja hakkuuta oli tarkoitus jatkaa heti seuraavana aamuna klo 6.00. Paikalle aamulla ennen hakkuun aloittamista saapuneet Viljakkalan puolesta -yhdistyksen hallituksen jäsenet keskustelivat tilanteesta koneen kuljettajan ja metsäkoneyrittäjän kanssa. Metsäkoneyrittäjä ilmoitti siirtävänsä koneen toiselle työmaalle ja keskeyttävänsä työn alueella. Hieman myöhemmin saatiin kuulla Pirkanmaan ympäristökeskuksen ilmoittaneen hakkuun keskeyttämisestä metsänhoitoyhdistykselle ja Metsäliitolle. Pirkanmaan ympäristökeskus on ilmoittanut 19.9.2006 ohjeistaneensa puukaupan osapuolia hakkuusta. Toivonen Yhtiöt Oy:n Viljakkalan Vironvuorten jätelaitoshankkeen yva-selostus on ollut julkisesti nähtävänä 10.8. lähtien. Selostuksessa on esitetty alueella tehty liito-oravakartoitus, jossa juuri kyseiselle hakattavalle alueelle on merkitty selkeät liito-oravahavainnot. Selostus toukokuussa tehdystä liito-oravaselvityksestä ja kartta on nähtävissä mm. Pirkanmaan ympäristökeskuksen nettisivuilla osana yva-selostusmateriaalia: 491
494
sivun alkuunsivun alkuun