etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Viljakkalan puolesta -yhdistyksen tiedotelehti
Vipu 1/2006 ilmestynyt 516
Vipu 1/2006, lukijalle:

Juuri julkaistulla yhdistyksen tiedotelehdellä haluamme välittää myös nettiä käyttämättämille sitä tietoa, jota meille on karttunut runsain määrin selvittäessämme Viljakkalaan suunnitellun jätelaitoshankkeen taustoja, sisältää, tavoitteita ja käsittelyä.

Viljakkalan puolesta -yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa myönteisen kehityksen varmistamiseeen Viljakkalassa. Meillä jokaisella on Suomen kansalaisina perustuslaillinen oikeus terveelliseen elinympäristöön. Meillä on sekä oikeus että velvollisuus osallistua oman elinympöristömme kehittämiseen ja vaikuttaa sitö koskevaan päätöksentekoon. Pyrkiessämme edellä mainitut velvollisuutemme täyttämään ja oikeutemme käyttämään, olemme joutuneet havaitsemaan, että oma julkaisu on ainoa keino saada kansalaisten näkökulma, tarpeet, toiveet ja vaatimuksetkin edes näkyviin. Viranomaisiamme täällä Viljakkalassa ei kuntalaismielipide kiinnosta, heitä ei kunnanjohtajan lehtihaastattelun mukaan hätkäytä edes päätöksistä tehdyt hallintovalitukset.

Erikoiselta vaikuttaa myös seutukunnan sanomalehtien suhtautuminen alueella parhaillaan velloviin jätehankkeisiin. Yksi toimittaja kirjoittaa olevansa "puun ja kuoren väliss", toinen "antaa palaa" ministerin suulla ja lähes kaikki ilmoittavat filosofiakseen, että "jonnekinhan ne jätteet on laitettava". Lehdet näyttävät toimivan hanketta ajavan yrityksen yksipuolisena ja kritiikittömänä markkinointikanavana. Meidän toimintaamme väheksyvä kommentointi, kirjoitustemme muuttaminen, viivyttäminen ja julkaisematta jättäminen näyttää olevan joidenkin toimittajien toistuvana tavoitteena. Samaan aikaan ala-arvoisimmatkin meihin kohdistetut pilkkakirjoitukset kuitenkin katsotaan lehden julkaisulinjaan sopiviksi. Me emme voi vain tyytyä siihen, että alueen sanomalehdet eivät laajaa kansalaisnökökulmaa erityisesti Viljakkalan jätehankkeen yhteydessä voi tai halua julkaista. Haluamme siksi tiedotteemme tässä ja seuraavissa numeroissa avata kanavan paikkakuntalaisten kannalta oleellisten, omaan ympäristöömme vaikuttavien asioiden esittämiselle. Toivomme julkaisusta olevan hyötyä myös valtuutetuille, joiden oma aika tuskin on riittänyt tähän jätelaitoshankkeeseen liittyvien taustojen selvittelyyn. Ottakaa yhteyttä!

Viljakkalan puolesta ry, hallitus

518
sivun alkuunsivun alkuun