etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Onko niin, että sitä mitä on,
ei osata arvostaa ennen kuin se on menetetty? 536
Viljakkalalla on jotakin ainutlaatuista; vuosisatoja ja -tuhansiakin luonnontilaisena säilynyt jokiluontoympäristö, Ruonanjoki, jossa vielä elinvoimaisena asustaa rauhoitettu ja maailmanlaajuisestikin katoamassa oleva jokihelmisimpukka. Ruonanjoen suurelta osin luonnontilaisen Natura-alueen pituus on 10 km. Natura-alueella olevan jokihelmisimpukkakannan luontoarvo on yli 15 miljoonaa euroa.

Yht�aikaa kun muualla herätän kunnostamaan ja suojelemaan luonnontilaisia ympäristöjä,
ollaan Ylöjärven Viljakkalassa saattamassa alulle korvaamattoman luontoympäristön piittaamaton vaarantaminen ja tuhoaminen.

Ylöjärven tulee nyt sekä ottaa vastuu tulevaisuudesta että antaa mahdollisuus alueen kehittymiselle ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin huomioivaksi, arvokkaaksi ja halutuksi elinympäristöksi. Kaatopaikan ja jäteteollisuuden sijoittaminen keskelle kuntaa tuhoaa mahdollisuudet koko kotiseutumme positiiviselle kehitykselle. Voimakkaasti laajeneva raskas jäteteollisuus ei kuulu luonnon ja elävän maaseudun keskelle, sitä varten on varmasti Suomessa sopiviakin paikkoja.


YK varoittaa lajien katoamisesta
Helsingin Sanomat, 22.3.2006

Luonnon monimuotoisuus on vähenemässä hurjaa vauhtia, hälyttää tuore YK-raportti Global Biodiversity Outlook 2. Monimuotoisuudella tarkoitetaan elämän koko kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. 537
Tiedot yksittäisistä lajeista ovat synkkiä. Esimerkiksi eri lintulajien lukumäärä on vähenemässä kaikissa lintujen elinympäristöissö meristä metsiin.
Parannusta on tapahtunut vain siinä, että suojelualueita on lisätty.
Raportissa nykytilannetta pidetään pahimpana sitten dinosaurusten tuhoutumisen. Raportin mukaan nyt on meneillään kuudes niin sanottu sukupuuttokausi.


Suomen puroja on nyt ryhdytty palauttamaan luonnontilaan
MTV 3, seitsemän uutiset 22.3.2006

Kaikilla puroilla on oma ekologinen merkityksensä, sanoo maisema-arkkitehti Jukka Jormala Suomen ympäristökeskuksesta.

Palauttaminen luonnontilaan parantaa kalojen elinoloja ja lisää puron varsien viihtyisyyttä. Kunnostusta kaipaavia puron varsia on maassamme tuhansia kilometrejä. Kunnostuksilla parannetaan luonnon monimuotoisuutta. Taimenien lisäksi kunnostuksesta hyötyvät myäs lähialueen asukkaat. Rahaa kunnostukseen esimerkkitapauksessa Vantaalla kuluu 10.000 eur 150 metrin kunnostettavaa jokiosuutta kohti.
538
Vaantaan kaupunki on siis valmis jopa sijoittamaan rahaa puro- ja jokiluonnon luonnontilaan palauttamiseen.
-
Entä Ylöjärven puutarhakaupunki?
Onko Ylöjärvi valmis riskeeraamaan kuntaliitoksen kautta juuri ilmaiseksi saamansa Pirkanmaan herkimmän vesiluontokohteen, luonnontilaisen Ruonanjoen, yksityisen yrityksen kaatopaikan vuoksi?
911
sivun alkuunsivun alkuun