etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Viljakkalan kaatopaikka- ja jätteenkäsittelyhankkeen ohjausryhmän 1. kokous 8.3.2006 545
Viljakkalan Vironvuorten kaatopaikka- ja jätteenkäsittelylaitoshankkeen
ohjausryhmän 1. kokous pidettiin 8.3.2006.
Viljakkalan puolesta ry oli yhdistyksenä kutsuttu osallistumaan ko. ohjausryhmän toimintaan.

Yhdistys ei luonnollisestikaan voi osallistua kaatopaikka- ja jätelaitoshankkeen Viljakkalaan sijoittamista valmisteleviin toimenpiteisiin, alla perusteltu vastauksemme saamaamme kutsuun:546
546
Vastaus ohjausryhmän kokouskutsuun 547
Kiitämme Suunnittelukeskusta Toivonen Yhtiöiden jätelaitoshankkeen YVA-menettelyn konsulttina toimittamasta kutsusta ohjausryhmän 1. kokoukseen 8.3.2006. Viljakkalan puolesta ry vastustaa selkeästi ja yksiselitteisesti jätelaitoksen sijoittamista Viljakkalaan. YVA-menettely ja ohjausryhmä sen osana valmistelee hankkeen toteutumista, joten emme yhdistyksenä tule osallistumaan ohjausryhmän toimintaan. Jäsenemme ja kannattajamme ovat julkisesti ilmaisseet jätelaitoksen Viljakkalaan sijoittamista vastustavan kantansa mm. lähes 800 allekirjoittajan kuntalaisaloitteella, YVA-menettelyn 1. vaiheeseen toimitetuilla yksittäisillä kannanotoilla ja hankkeen yleisötilaisuuksissa esitetyillä mielipiteillä. Viljakkalan puolesta ry on yhdistyksenä jättänyt YVA-menettelyyn 17-sivuisen mielipiteen, jossa puututaan hankkeen lukuisiin haittavaikutuksiin. Mielipidelausunnossamme on puututtu mm. samoihin epäkohtiin kuin Pirkanmaan liitto lausuessaan Ruonanjoen jokihelmisimpukan elinympäristön säilymismahdollisuuksien vaativan erityistä selvittämistä ja Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, joka kommentoi paikallisten teiden kantavuuden ja kapeuden muodostuvan ongelmaksi raskaan kuljetusliikenteen lisääntyessä. Edellä mainittujen lisäksi mielipiteemme YVA-menettelyyn sisälsi myös lukuisia muita näkökohtia. Pyydämme Toivonen Yhtiöiden konsulttina toimivan Suunnittelukeskus Oy:n ottavan sekä mainitut kannanotot ja lausunnot että paikallisen väestön selkeän kielteisen kannan koko hankkeeseen huomioon selvitystyössään. Viljakkalan puolesta -yhdistys haluaa säilyttää Viljakkalan muuttuvassakin kuntarakenteessa alueena, jossa ympäristönäkökohdat ja puhdas asuinympäristö ovat keskeisessä asemassa. Ismo Friman, puheenjohtaja Viljakkalan puolesta ry 548
sivun alkuunsivun alkuun