etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Jäteseminaari 7.3.2006 Eduskunnan auditoriossa 553


Ajankohtaisia jäteasioita käsittelevä tilaisuus järjestettiin 7.3.2006 Eduskunnan uuden lisärakennuksen auditoriossa. Esillä oli laajasti aiheita valmistuvasta valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta, jätteenpoltosta ja yleisistä tavoitteista jätteenkäsittelyyn liittyvän toiminnan ohjaamiseksi.
Jäteseminaariin osallistui myös Viljakkalan puolesta yhdistyksen hallituksen edustaja.

Tilaisuuden avasi ja puhetta johti kansanedustaja Jyrki Kasvi,
muina puhujina:

  • Markku Kukkamäki, Suomen ympäristökeskus, yli-insinööri
  • Tarja Parviainen, YTV, hallituksen jäsen
  • Petri Kouvo, YTV, jätehuoltojohtaja
  • Minerva Krohn, Uudenmaan maakuntahallitus, vaihekaavan ohjaustoimikunta
  • Erja Heino, Suomen luonnonsuojeluliitto, tutkija
  • Petteri Niskanen, Vihreän liiton jätepoliittisia linjauksia valmistelevan työryhmän pj
  • Pertti Hildén, Vantaan Energia, energialiiketoiminnan johtaja
  • Timo Lahti, Espoon kiinteistölautankunnan jäsen

Kuvan alla joitakin huomioita esitetyistä puheenvuoroista!

Markku Kukkamäki, Suomen ympäristökeskus, yli-insinööri
- Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma valmistuu pian.
- Kaikki polttolaitosten luvat viivästyvät vähintäinkin 3 vuotta, mikä aika kuluu kun ympäristölupien valitukset kulkevat läpi kaikki oikeusasteet.
- Jäteverokysymys on ongelma, joka nyt näkyy yksityisten kaatopaikkahankkeiden kasvuna. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tullaan voimakkaasti tarkastelemaan jäteverokysymystä ja sen ohjausmenetelmien kehittämistä, jotta tilanne saataisiin oikaistua.

Tarja Parviainen, YTV, hallituksen jäsen
- Jätteenhyödyntämishierarkiassa viimesijainen vaihtoehto on jätteen poltto, pitäisi puhua ensisijaisista tavoitteista.
- Jätekuormien tarkastamiseen pitää kiinnittää huomiota, nyt ei riittävästi valvota mitä kuormissa oikeasti kulkee.

Petri Kouvo, YTV, jätehuoltojohtaja
- Realistinen arvio toteutuviksi jätteenpolttolaitoksiksi on 5-10 laitosta koko Suomessa.
- WastePrevKit-hanke jätteen synnyn ehkäisemiseksi (EU Life-projekti, lisätitoja www.ytv.fi)
- JOS pääkaup.seudulle päätetään polttolaitos, niin aloitus aikaisintaan 2012. On selvittämättä, voidaanko pääkaupunkiseudulle ylipäätään sijoittaa näin paljon lämpöä tuottavaa laitosta

Minerva Krohn, Uudenmaan maakuntahallitus, vaihekaavan ohjaustoimikunta
- 50-100 vuoden perspektiivillä tulisi pyrkiä löytämään paras mahdollinen ratkaisu jätteiden sijoittamiselle, lyhytnäköisiä ratkaisuita tulisi varoa.
- Kaavallisesti sekä polttolaitokset että kaatopaikat ovat ongelmallisia. Mikään kunta ei ole vapaaehtoisesti halukas ottamaan jätteenpolttolaitoksia tai kaatopaikkoja alueelleen.

Erja Heino, Suomen luonnonsuojeluliitto, tutkija
- Ympäristölupakäytäntö on löysää, nytkin on jo annettu lupia laitoksille, joiden poltettavaa materiaalia eikä edes polttotekniikkaa ole määritelty.
- Ohjauskeinoista verot ovat merkittävimmät.
- Polttolaitoksia perustellaan usein taloudellisin tai ympäristöperustein, mutta ei ole nähnyt ainoatakaan tutkimustulosta joka tukisi näitä perusteluita.
- Luonnonsuojeluliitto valittaa kaikista lainvastaisista ympäristöluvista.
- KUKA määrää, mihin jätteet päätyy? Yksityiset toimijat vievät jätteet sinne missä kaikkein halvimmalla pääsee.

Pertti Hildén, Vantaan Energia, energialiiketoiminnan johtaja
- Polttolaitoksista syntyvää kaikkea energiaa ei pystytä hyödyntämään. Lämpöä tulee moninkertaisesti verrattuna sähköön ja ylimäärä on hävitettävä ilmaan tai veteen.
- Jos pääkaupunkiseudulle tulee yhteistuontalaitos (polttolaitos) niin olemassa olevien laitosten käyttöaste pienenee.
- Polttoprosessit hankalia, häiriöitä paljon enemmän kuin muissa energialaitoksissa, kattilat syöpyvät.
- Polttolaitos luo huonon imagon sijoituspaikkakunnalleen.

Jyrki Kasvi, kansanedustaja
- Jätteenpoltto ei saa syrjäyttää keskustelua jätehierarkiasta ja syntyvän jätteen määrän vähentämisestä.
- "Euro on paras konsultti", sitä tehdään mihin verot ja maksut ohjaavat. Jäteveron ohjaava vaikutus on oleellinen, mm. polttaminen ei saa olla verotonta.

sivun alkuunsivun alkuun