etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Vastuulauseke 356
Nämä sivut ja niiden sisältö esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Verkkosivujen sisältö ei ole kattava. Pyrkimyksistämme huolimatta sivuilla saattaa olla epätarkkaa tai päivittämätöntä tietoa, taikka tietoa, joka ei välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Emme vastaa emmekä anna takuuta sivujen sisällöstä, epätarkkuuksista, tiedon poisjäännistä tai saatavuudesta.
Emme ota vastuuta tietokonemanipulaatiokuvien todenmukaisuudesta.

On huomattava, että sivuilla mainituttujen eri sijoituspaikkakuntien hankkeiden välillä on eroja.

Vastuu sivuston tietojen käyttämisessä on käyttäjällä.

Sivuston julkaisija ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, saamatta jäneestä voitosta tai liiketoiminnan keskeytyksistä tai muista tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat sivuille pääsystä taikka sivujen tai sivujen sisällän käytöstä.

Niiden sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin näiltä verkkosivuilta on linkkiyhteys, ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun toimesta, ei oteta vastuuta. Esitetyt lainaukset ovat suoria sitaatteja kunkin yhteydessä mainitusta lähteestä, lainausten sisältöjen oikeellisuudesta vastaa alkuperäinen julkaisija.

Lukuun ottamatta lain nimenomaisesti sallimia tapauksia, näiden sivujen sisältöä ei saa käyttää, kopioida, muokata, kääntää, jakaa tai muutoin hyödyntää ilman lupaa. Ilman nimenomaista lupaamme sivustoa tai sen osaa ei saa yhdistää osaksi muuta verkkosivustoa tai -palvelua. Lupaa voi tiedustella sähköpostitse: vipu@viljakkalanpuolesta.net
354
sivun alkuunsivun alkuun