etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Pirkanmaan ympäristökeskus 21.12.2005: 572
Yhteysviranomaisen lausunto Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 573
"Viljakkalaan kaavaillusta jätekeskuksesta vaaditaan lisäselvityksiä
Pirkanmaan ympäristökeskus edellyttää täydennyksiä Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelyohjelmaan..."
- Aamulehti, 22.12.05 -

"Viljakkalan jätteenkäsittelykeskuksesta runsaasti muistutuksia
Suurin osa muistutuksista vastustaa keskuksen perustamista..."
- Tampereen Radion uutiset, 28.11.2005 -

Erikoiselta vaikuttaa, että viljakkalalaiset vanhempainyhdistykset, Karhe-Seura ry. tai muut Viljakkalan kyläyhdistykset eivät ole ohjelmasta kommentteja ympäristökeskukselle toimittaneet. Sen sijaan ylöjärveläiset yhdistykset, Lavajärven Komin kyläyhdistys, Takamaan kyläyhdistys r.y. ja Takamaan koulun vanhempainjaosto, ovat lähettäneet ohjelmasta mielipiteensä.

LUE yhteysviranomaisen lausunto Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta:574
Lausunnossa on mukana myös ympäristökeskuksen tiivistelmiä ohjelmaan jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä.

Arviointiohjelmasta tuli pyydettyjen lausuntojen lisäksi yhteensä 161 mielipidekirjettä, joista 157 yksityishenkilöiltä / 182 allekirjoittanutta sekä 4 yhdistyksiltä.

Ympäristökeskus oli pyytänyt lausuntoja:
Viljakkalan ja Hämeenkyrön kunnilta, Ikaalisten ja Ylöjärven kaupungeilta,
Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:ltä, Kyrön Luonto ry:ltä,
Tiehallinnon Hämeen tiepiiriltä, Pirkanmaan työvoimaja elinkeinokeskukselta, LänsiSuomen lääninhallituksen sosiaalija terveysosastolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan Metsäkeskukselta, KarheSeura ry:ltä, Viljakkalan yrittäjät ry:ltä, Maataloustuottajain Viljakkalan yhdistys ry:ltä, Viljakkalan puolesta yhdistykseltä.875
Lue Viljakkalan puolesta yhdistyksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan linkistä:876
sivun alkuunsivun alkuun