etusivulle
 

1. maakuntakaavasta: 746
Huomaa että kaavakartta ja -selostustiedostot ovat suuria ja latautuminen voi siksi kestää hyvinkin pitkään743
743
Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on ns. kokonaiskaava, jossa on tarkasteltu rakentamisalueita, liikennett, energia-, vesi- ja 729
jätehuoltoa, virkistys- ja suojelualueita, arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä, pohjavesi- ja maa-aineskysymyksiä. 734
Lainaus: Pirkanmaan liitto, maakuntakaava734
Pirkanmaan 1. maakuntakaava 730


MY
=Maatalousalue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja

akm=Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

yt=Tärkeä yhdystie, välittää laajempien maaseutualueiden sisäistä liikennettä

731
Joskus on vaikea nähdä oman arkipäiväisen ympäristönsä todellinen arvo. On tärkeää kuitenkin uskoa sukupolvien työn ja luonnon yhteistyän tuloksena muodostuneeseen, nyt myös kaavalla vahvistettavaan kulttuuriympäristöön. Ympäristön arvo on mahdollista mitata myös rahassa, kun maaseudun turvallista ja rauhallista ympäristöä haluavat muuttajat etsivät kodeilleen paikkaa - ellei jätehankkeen anneta lopullisesti leimata paikkakuntaa jäte- ja murskaamokunnaksi.

Viljakkalaan ei ole kaavassa merkitty aluevarauksia jätteenkäsittely- ja loppusijoituslaitostoiminnalle.

Lainaus vahvistettavaksi jätetetyn maakuntakaavan kaavaselostukessa:
"Kunta ei voi sijoittaa valkoiselle alueelle seudullisesti tai maakunnallisesti
merkittävää toimintaa ilman maakuntakaavan muutosta."

(Kaavaselostuksen luku 6: Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, sivu 131)

Raskaan liikenteen kuormitus näyttää olevan ristiriidassa maakuntakaavaan. Viljakkalan Karhen kylän viljelymaisemia ja kyläkeskusta koskevat merkinnät ja tiestön luokitus kaavassa:736
"Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan maakuntakaavaehdotuksen ja kaava siirtyi 9.3.2005 ministeriön vahvistamiskäsittelyyn.

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on ns. kokonaiskaava, jossa on tarkasteltu rakentamisalueita, liikennettä, energia-, vesi- ja jätehuoltoa, virkistys- ja suojelualueita, arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä, pohjavesi- ja maa-aineskysymyksiä.
Suunnittelualueena on koko Pirkanmaa. Lisäksi kaavassa osoitetaan kehittämisen kohdealueena maakunnan kehityksen kannalta merkittäviä hankkeita / -alueita. Kaavakokonaisuuteen liittyy laaja vaikutusten arviointi."
Pirkanmaanliitto, Maakuntakaava738
738
Maakuntahallituksen lausunnosta Ruoveden
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin:


Aamulehti 24.02.2005 , Kotimaa, sivu 10

"Maakuntahallitus tutkisi jätelaitoksen haitat laajalla alueella
Vinsanvuoren laitoksen vaikutus ympäröivään asutukseen selvitettävä

Pirkanmaan maakuntahallitus haluaa laajentaa aluetta, jolla Ruoveden Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttamat haitat arvioidaan.
Huomioon on otettava asutus, kulttuuriympäristö ja maatalousalueen maisema-arvot.

--

Arvioitava alue laajemmaksi

Jätteenkäsittelylaitoksen vaikutukset täytyy maakuntahallituksen mukaan ottaa huomioon välittömän haitta-alueen ulkopuolellakin. Tämän vuoksi arvioitavaa aluetta on laajennettava selkeästi.

Käsittelykeskuksen ei pidä vaarantaa kaavojen mukaisia muita maankäyttövarauksia. Sen toiminnan laajuus, käsittelymenetelmät, jätteen loppusijoitus ja liikennejärjestelyt pitää suhteuttaa ympäristöön maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti..."739
739
Korostukset lainauksiin lisätty745
sivun alkuunsivun alkuun