etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Maisemahaitan korvaus jopa 20% kiinteistön arvosta 644
YLE TV2, Hämeen alueuutiset 23.1.2007
Risto Lassila

Uutisen mukaan maisemahaittakorvauksia ei vielä osata hakea, vaikka maisemahaittojen seurauksena kiinteistöjen arvo voi alentua jopa viidenneksen.

Lahden oikoradan valmistuttua on parhaillaan alkamassa maisemahaittakorvausten käsittely. Uutisessa esitelty ratasilta on esimerkki maisemahaitasta, joka ei ikinä poistu. Maisemahaittoja aiheuttavat yleensä rakennustoimenpiteet, kuten tiet, voimalinjat, maa-ainestenotto ja muut maisemaa muuttavat hankkeet.

Paikkatietopäällikkö Pekka Rahikkala, Hämeen maanmittaustoimisto:
"On kysymys kiinteistön arvon alentumisesta, jotka johtuvat rakennushankkeista, esimerkiksi tiet, voimalinjat, maa-aineksenotto.
Hintahaitta, eli hinnanpudotus, voi näkyä jopa yli 2 kilometrin etäisyydellä.
"

Maanmittauslaitoksen tutkimuksen mukaan kiinteistä voi menettää arvostaan jopa 20% maisemahaitan takia. Yleensä haittakorvauksia ei osata hakea, joissakin tapauksissa asia otetaan esille maanmittaustoimiston määräyksestä.

"Yritämme tehdä parhaamme, että ihmiset osaisivat pitää eduistaan huolta, eli esittää korvausvaatimukset silloin, kun se on ajankohtaista." totesi uutisessa haastateltu Hämeen maanmittaustoimiston paikkatietopäällikkö Pekka Rahikkala.

Haittakorvauksen maksaa aina pilaaja. Maanmittauslaitos määrittää hinnat ja usein niistä tapellaan kalliisti kaikki oikeusasteet läpi. 645
645
Toivonen Yhtiöt Oy:n Viljakkalan Vironvuorille esittämän jätteen loppusijoitusalueen 13.12.2006 valmistuneessa YVA-arvioinnissa
Pirkanmaan ympäristökeskus toteaa hankkeen vaikutuksista maisemaan:

* Jätetäyttö näkyy Viljakkalan keskustaajamaan, Koivistonkylään, Sarkkiin ja Hirvilahti-Kyrönlahti -tien eteläpuolelle
* Loppusijoitusalueesta näkyy korkeussuunnassa, ilman puuston vaikutusta, noin 75 %
* Loppusijoitustäytön laki on +162 m mpy - eli 5 metriä koko Viljakkalan alueen korkeimman kohdan yläpuolelle

Ympäristökeskus kiinnittää huomiota myös siihen, että hankealueen ympärille esitetty puustoinen suojavyöhyke ei sisälly hankesuunnitelman aluevarauksiin. Suojavyöhykkeiden toteutuminen jää siten yksityisten maanomistajien metsäalueiden käyttöön perustuvaksi.

Toivonen Yhtiöiden suunnitteleman jäteläjityksen kokoa on alla havainnollistettu sijoittamalla samaan kuvaan normaaleita 1-kerroksisia omakotitaloja:

646
647
Leikkauskuvat yllä ja näkymälinjakuvat alla:
Toivonen Yhtiöt Oy/Suunnittelukeskus Oy - Vironvuorten hankkeen YVA-selostus648
649
Np2 on läjityksen näkymälinja Viljakkalan kirkonkylälle
650
Np5 on läjityksen näkymälinja Koivistonkylässä Virojärventielle
sivun alkuunsivun alkuun