etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Jokihelmisimpukkavetoomus nyt 1-vuotias
-
Kiitos kaikille allekirjoittajille!
888
Vetoomus on aloitettu 22.2.2006 Viljakkalassa sijaitsevan Ruonanjoen jokihelmisimpukkakannan elinympäristön säilymisen varmistamiseksi.
Vetoomuksen on tähän mennessä allekirjoittanut jo yli 4600 sekä suomalaista että ulkomaista asiantuntijaa ja kansalaista.
888

889
Ruonanjoen luonnontilaisen jokihabitaatin säilymistä uhkaa lähivaluma-alueelle sijoitettavaksi suunniteltu yksityinen purku-, teollisuus- ja kauppajätteen käsittelylaitos ja kaatopaikka.

Ruonanjoki (Natura 2000-koodi: FI 0353002) Viljakkalassa on eteläisen Suomen yksi tärkeimmistä jokiluonnon suojelukohteista ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunnon mukaan Pirkanmaan herkin vesiluontokohde. Se on ainoa Etelä-Suomessa oleva joki, jossa luontodirektiivin liitteen II laji, jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera L.), pystyy vielä lisääntymään. Suurelta osin luonnontilaisen Natura-alueen pituus on 10 km. Ruonanjoen jokihelmisimpukkakannan luontoarvo (konfiskaatioarvo) on yli 15 milj. eur.

Vaikka adressi onkin luovutettu ympäristöministeriöön, voit edelleenkin tukea tavoitettamme Ruonanjoen jokihelmisimpukkakannan suojelemiseksi ja allekirjoittaa vetoomuksen osoitteessa: http://www.viljakkalanpuolesta.net/ruonanjoki/
890
894
sivun alkuunsivun alkuun