etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Viljakkalan puolesta -yhdistyksen tiedotelehti
Vipu 2/2007 nyt jakelussa! 940
Vipu 2/2007, lukijalle
Hyvä lukija,kädessäsi on nyt Vipu no: 2, Viljakkalan puolesta -yhdistyksen tiedotelehti.

Meitä ylöjärveläisiä on nyt yhteensä saman verran kuin Ruonanjoessa on raakkuja, eli reilu neljännessatatuhatta. Viljakkala toi Ylöjärvelle vain noin pari tuhatta uutta ylöjärveläistä, mutta samalla kaikki mainitut yli 25.000 jokihelmisimpukkaa.
"Vanhat ylöjärveläiset" saattavat kohauttaa olkapäitään vajaan 10% väestönlisäykselle, ehkä korkeintaan hieman nostavat kulmakarvojaan joidenkin outojen simpukoiden suhteen ja törmätessään yhdistykseen, jonka nimi on Viljakkalan puolesta, arvelevat sen ehkä tavoittelevan pikaista Viljakkalan palauttamista itsenäiseksi kunnaksi.

Jokihelmisimpukoista enemmän sekä tämän lehden sivuilla että yhdistyksemme nettisivuilla www.viljakkalanpuolesta.net, mutta yhdistyksestä itsestään tässä heti aluksi perusasiat:
- Yhdistyksen tavoitteeksi on asetettu Viljakkalan kulttuuriarvojen ja ympäristönäkökohtien vaaliminen siten, että myös tulevaisuudessa on tarjottavissa alueen asukkaille hyvä elinympäristö.
- Viljakkalan puolesta yhdistys sai alkunsa loppukeväällä 2005, kun Viljakkalassa muutamat keskeisimmistä päättäjistä innolla lähtivät ajamaan kuntaan uutta kaatopaikkaa yhteistuumin tamperelaisen Toivonen Yhtiöt Oy:n kanssa. Kuntalaiset eivät hankkeen hyödyllisyydestä kuitenkaan vakuuttuneet ja halusivat tuoda kantansa selvästi esille.
- Vipu ei kuitenkaan ole vain yhden asian liike, vaan tulee jatkossakin painokkaasti kaikissa yhteyksissä ajamaan erityisesti Viljakkalan kaupunginosan asumisviihtyvyyden, elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksien ja ympäristönäkökohtien parantamista.

Koemme yhdistyksemme tavoitteiden sopivan mitä parhaiten nimenomaan Ylöjärven puutarhakaupungin henkeen ja uskomme voivamme olla rakentava, aloitekykyinen ja aikaansaava yhteistyötaho Ylöjärven kehittämisessä.

Vaikka Viljakkalan kunta vuoden 2007 alkaessa katosi,
jatkaa Viljakkalan puolesta yhdistys -
tavoitteena edelleenkin hyvä elinympäristö, nyt osana Ylöjärveä.


Viljakkalan puolesta ry, hallitus
938
938
sivun alkuunsivun alkuun