etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

TIESITKÄ
- että lievästi pilaantunut maa-aines voi sisältää aivan samoja vaarallisia ainesosia kuin pilaantunut maa-aines, kunhan siihen on sekoitettu enemmän muita aineksia ja siten saatu pitoisuusluku pienemmäksi.
- että Vljakkalan kunnan ja Toivonen Yhtiöt Oy:n välisen esisopimuksen *) mukaan Vironvuorille otetaan vastaan ja käsitellään kaupan pakkausjätettä, teollisuuden ja rakentamisen uudis- ja purkujätettä, toimistojätettä sekä puhtaita ja lievästi pilaantuneita maa-aineksia, tuhkaa ja silikaattimineraalijätettä.

*) Viljakkalan kunnanvaltuuston 15.6.2005 hyväksymä esisopimus, kunnanhallituksen 29.6.2005 allekirjoittaman esisopimuksen liite 4.976
"Mikrobiologin mielestä Suomi on Euroopan kaatopaikka" 977
otsikoi Aamulehti 5.5.2007.

Aamulehti haastatteli 25 vuotta ympäristökemian alalla työskennellyttä mikrobiologian tohtori Jussi Uotilaa. Jussi Uotilan mukaan jätelain porsaanreikiä käytetään surutta hyväksi. Lehtikirjoitus k�sitteli erityisesti pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyä ja loppusijoitusta, mutta samalla myös kaatopaikkatoimintaa Suomessa yleisemminkin.
Alla lainauksia Aamulehden kirjoituksesta:977

"Suomessa vallitsee kuvitteellinen ympäristön hyvä tila, mutta todellisuudessa Suomi on Euroopan kaatopaikka. Näin väittää 25 vuotta ympäristökemian alalla työskennellyt mikrobiologian tohtori Jussi Uotila.
Uotilan mukaan jätteitä käsitellään Suomessa äärimmäisen lyhytnäköisesti. Syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavat myrkyt valuvat pilaantuneista maa-aineksista ympäristöön ja jäävät tulevien sukupolvien riesaksi.
Uotilan mukaan Suomessa käytetään surutta hyväksi jätelainsäädännöstä löytyviä porsaanreikiä. Yritykset loppusijoittavat pilaantunutta maata kaatopaikoille tekemättä sille oikeastaan yhtään mitään.
Laissa todetaan, että pilaantunut maa-aines on käsiteltävä. Jos käsittely ei kuitenkaan ole taloudellisesti mahdollista, se voidaan loppusijoittaa eli käytännössä haudata vanhoille kaatopaikoille.
- Ja yritykset voivat hyvin perustella, ettei käsittely ole taloudellisesti mahdollista, Uotila toteaa."
--

"- Myönnetyt luvat ovat aivan hurjia. Bitumi alkaa itkeä jo parissa vuodessa. Sairas bitumi on aivan täynnä reikiä ja myrkyt lähtevät veden mukana liikenteeseen. Ekobetoni kestää vielä vähemmän, Uotila väittää."
--

"- Kukaan ei voi kilpailla loppusijoituksen kanssa. Raha tässä vain haisee, ympäristöarvot ovat kaukana, Uotila sanoo."
--

"- 2000-luvun vaihteeseen asti pilaantuneita maita jopa käsiteltiin. Sen jälkeen lain tulkitseminen meni oudoksi ja alkoi ilmestyä aivan ihmeellisiä lupia."
--

Ympäristöneuvos Olli Pahkala ympäristöministeriöstä:
"- Aikaisemmin normaalitulkinta oli, että kaikki pilaantunut maa-aines katsottiin ongelmajätteeksi. Kun ongelmajätteiden määrityksiä tarkennettiin kansallisella ja EU:n tasolla, suuri osa aineksesta tippui pois luokituksesta. Tästä seurasi ilmiö, jota ministeriö ei osannut ennakoida."

978
sivun alkuunsivun alkuun