etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

TV2 Kamera kiertää: 'Pikkuraakkujen edellytys on luonnontilainen joki ja riittävä isäntäkalakanta' 1037
TV2 pe 12.10. klo 19.20
uusinta ma 15.10. 14.30

Kamera kiertää kertoi suurella työllä kunnostetusta pienehkästä sivujoesta Keski-Lapissa. Joki oli ollut aikanaan uittoaluetta ja kosket perattu, onneksi vesi ei kuitenkaan ollut pilaantunut raakuille kelvottomaksi. Tuon joen ennallistaminen tarkoitti vanhojen uittorakenteiden purkua ja äärimmäistä tarkkuutta vaatinutta koskikivien palautusta. Taimenen lisääntyminen onnistuttiin elvyttämään ja jokihelmisimpukoiden elintila moninkertaistamaan. Kestää kuitenkin vielä 10-15 vuotta, ennen kuin joen ennallistamisen vaikutus raakkukannan elinkelpoisuuteen selviää. Nyt tuossa joessa vielä on ongelmana nuorten yksilöiden vähäinen määrä, eli kanta on vanhentunut.

Lapin ympäristökeskuksen asiantuntija, suunnittelija Marko Kangas, toteaa haastattelussa, että siellä missä on nuorta raakkua, vesistö toimii eikä joen kunnostusta onneksi tarvita.

Samassa Kamera kiertää -ohjelmassa kerrottiin myös erään "rapuparatiisin" kertakaikkisesta ja peruuttamattomasta tuhosta - onkin syytä muistaa, että luonto ei kestä mitä tahansa!1037
Ruonanjoki Ylöjärvellä on ainutlaatuinen harvinaisuus, luonnontilaisena säilynyt raakkujoki Etelä-Suomessa - ainoa, jossa raakku vielä Etelä-Suomessa lisääntyy.

Ruonanjoki on historian saatossa völttynyt jokiuoman ja koskien muokkaamiselta. Nyt kuitenkin lähivaluma-alueelle sijoitettavaksi esitetty jätelaitos uhkaa Ruonanjoen veden laatua. Laitokselle on suunniteltu toiminta-ajaksi jopa kuuttakymmentä vuotta, jona aikana alueelle loppusijoitettaisiin purku-, kaupan ja teollisuuden jätettä yhteensä 2 400 000 tonnia.
2 400 000 000 kiloa jätettä jäisi ikiajoiksi Ruonanjoen lähivaluma-alueelle. Riski veden pilaantumiselle päästöjen, toimintahäiriäiden tai onnettomuuksien aiheuttamana on ilmiselvä. Veden hetkellinenkin pilaantuminen raakuille kelvottomaksi on kohtalokasta, kuollutta raakkukantaa kun ei voida elvyttää.1038
1040
sivun alkuunsivun alkuun