etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Väitöstilaisuus:
Kansalaisosallistuminen YVA-menettelyssä 1081
YTL Pekka Hokkasen valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja Kansalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastettiin Tampereen Yliopistolla perjantaina 11.1.2008. Vastaväittäjänä toimi professori Rauno Sairinen (Joensuun yliopisto).

"YVA on julkishallinnon luoma väline, jonka lisäksi toimenharjoittajalla on keskeinen YVA-menettelyn käytännön toteuttajan rooli. Tämä luo osallistumisen kannalta rakenteita, joissa korostuu toimijoiden väliset epäsymmetriset valta-asemat. YVA-menettelystä tulee helposti kaikille osapuolille vallan käytön ja politiikan tekemisen väline ja niin osallistumisen järjestämistä kuin itse osallistumista ohjaavat toimijoiden poliittiset intressit ja tavoitteet. YVA on parhaimmillaan eri osapuolten välinen avoin keskusteluareena, joka lisää suunnittelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, mutta YVA on myös poliittisen kamppailun areena."1081
YVA-menettelystä Suomessa on julkaistu useita muitakin tutkimuksia ja selvityksiä. Runsaasta tutkimusten määrästä ja tutukimusten tuloksista on selvästi nähtävissä, että YVA-menettelyn käyttöä ei vielä riittävästi tunneta päätöksentekoprosesseissa. Hankevastaavat, eli ympäristöön laajasti vaikuttavia hankkeita ajavat yritykset, sen sijaan ovat jo oppineet melko taitavasti käyttämään YVA-menettelyä omien tarkoitusperiensä ja tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Tuore julkaisu YVA-menettelystä on esim.
Pölönen Ismo, Ympäristövaikutusten arviointimenettely (A280)
Tutkimus YVA-menettelyn oikeudellisesta asemasta ja kehittämistarpeista ympäristöllisen vaikuttavuuden näkökulmasta
Julkaisuvuosi: 2007
ISBN: 978-951-855-269-0
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys ry

"Suomen järjestelmän keskeisimpänä puutteena on se, etteivät menettelyssä kerätyt tiedot hankkeiden haitallisista ympäristövaikutuksista välity kokonaisvaltaisesti päätöksentekoon."1084
sivun alkuunsivun alkuun