etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Valtioneuvosto hyväksyi 3.4.2008 valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2016 1123
Suunnitelma sisältää Suomen jätehuollon päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2016 sekä keskeiset toimet niiden saavuttamiseksi.

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa todetaan:
"Kaatopaikkojen määrä vuonna 2016 on noin 30-40 kaatopaikkaa."

Alle kymmenen vuoden kuluessa on siis Suomessa enää noin 30 kaatopaikkaa. Voidaan todeta, että kyseiset kaatopaikat ovat varmasti kaikki suuria niin kapasiteetiltaan kuin liikenne- ja ympäristövaikutuksiltaankin.

Vipun tavoite:
Vironvuoret Ylöjärvellä  EI  tule olemaan yksi näistä 30:stä koko Suomen kaatopaikasta vuonna 2016!
1123

1123
Muita Vironvuorten kaatopaikkahankkeen arviointiin liittyviä lainauksia valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta:

"Jäteverolain tarkistaminen on tarpeen, koska yksityisille kaatopaikoille voidaan nykyisen lain nojalla sijoittaa verovapaasti sellaista jätettä, josta kuntien omistamilla kaatopaikoilla kannetaan jätevero. Epäkohta koskee erityisesti jätteen esikäsittelyssä syntyvää hylkyjätettä eli rejektiä. "

"Jätteen polton tuhka ja haja-asutuksen lietteet ovat jätelajeja, joiden määrän voidaan olettaa kasvavan merkittävästi ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen seurauksena. Jätteen poltossa jätteen sisältämät haittaaineet rikastuvat tuhkaan ja sen sijoittaminen kaatopaikoille voi hankaloitua." 1124
sivun alkuunsivun alkuun