etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

WWF Suomen tunnustuspalkinto Ilmari Valovirralle 1158
Vipu kiittää ja onnittelee! 1156

Ilmari Valovirran ainutlaatuinen asiantuntijuus ja korvaamattoman arvokas yhteistyö ovat käytännössä mahdollistaneet meille Ruonanjoen raakkukannan elinympäristön menestyksekkään puolustamisen.
1156
WWF Suomen tunnustuspalkinto 2008 on 28.5. myönnetty Ilmari Valovirralle mittavasta elämäntyöstä nilviäisten tutkimuksen ja suojelun edistämiseksi.
Tunnustuspalkinnon myöntää WWF Suomen hallintoneuvosto, joka on WWF Suomen korkein päättävä elin. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka merkittävällä tavalla edistää luonnonsuojelua joko konkreettisesti tai välillisesti viestinnän keinoin.

Luonnontieteellisen keskusmuseon intendenttinä toiminut Valovirta on vaikuttanut merkittävästi etenkin virtavesissä elävien uhanalaisten raakkujen ja vuollejokisimpukoiden suojeluun.

Ilmari Valovirta on tehnyt merkittävän uran oman alansa kansallisena ja kansainvälisenä erityisasiantuntijana. Hän on toiminut vuodesta 1964 Eläinmuseon selkärangattomien eläinten osaston amanuenssina, museonhoitajana sekä intendenttinä.

Vuosina 1997-2002 hän toimi pääkoordinaattorina laajassa EU:n LIFE-Natura jokihelmisimpukkaprojektissa*). Euroopan komissio valitsi projektin keväällä 2001 yhdeksi komission "Success story:ksi" aktiivisen ympäristötutkimuksen alalta. Myös WWF Suomi oli mukana projektissa.

Tavoitteiden saavuttaminen luonnonsuojelussa on pitkäjänteistä työtä ja Ilmari Valovirta on ollut aktiivisesti mukana edistämässä suojelua omalla alallaan.

- "Yksi tärkeimpiä saavutuksia urallani on se, että virtavesien suojelutaso Suomessa on muuttunut selkeästi. Suojelun takana seisovat nykyään niin yksityiset ihmiset kuin päättäjätkin. Aikaisemmin työn luonne oli toinen eikä suojelua pidetty niin tärkeänä kuin nykyään", Valovirta kertoo.

Valovirran mukaan työssä on äärimmäisen tärkeää perehtyä asioihin niin hyvin, että voi antaa ratkaisuja.

- "Uskon omaan työhönsä täytyy olla kova. Sitä on pitänyt yllä vuosikymmeniä kestänyt innostus ja usko asiansa tärkeyteen", Valovirta summaa.

*) Ruonanjoki oli osana EU:n LIFE-Natura jokihelmisimpukkaprojektia.

1157
sivun alkuunsivun alkuun