etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Vipun lausunto Karhen osayleiskaavaehdotukseen 1232
Osayleiskaavoitus etenee Karhella. Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.11.2008 - 12.1.2009, yleisötilaisuus pidettiin Karhen koululla 4.12.2008.

Ylöjärven kaupunki pyysi Viljakkalan puolesta ry:n lausuntoa Viljakkalan Karhejärven, Kitarinjärven, Sauninjärven ja Pirttijärven alueen osayleiskaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta.

Yhdistyksen lausunto toimitettiin Ylöjärvelle määräajassa 12.1.2009 mennessä.

1232Lue VIPUn lausunto Karhen kaavaehdotukseen
1232
Lausuntoa pyydettiin myös mm. seuraavilta viranomaistahoilta:
Pirkanmaan ympäristökeskus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan maakuntamuseo
Ratahallintokeskus
Tiehallinto / Hämeen tiepiiri1233
sivun alkuunsivun alkuun