etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Jätevesiviikko 22.–28.3.2010 1249
Valtakunnallisella jätevesiviikolla 22.–28.3. opastetaan haja-asutusalueiden kiinteistönomistajia hyvään jätevesien käsittelyyn.

Ympäristöministeriön koordinoimalle teemaviikolle osallistuvat muun muassa Suomen ympäristökeskus, maa- ja metsätalousministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, järjestöjä, hankkeita ja kuntia. Yhteistyötahot järjestävät ympäri Suomea erilaisia jätevesiin liittyviä neuvontatilaisuuksia, luentoja, koulutuspäiviä ja jätevesijärjestelmien asennusnäytöksiä.

Vuonna 2004 voimaan tullut hajajätevesiasetus velvoittaa haja-asutusalueiden asukkaat ja mökkiläiset puhdistamaan jätevetensä kunnolla, jotta lähiympäristö ja pohjavedet eivät pilaannu. Aikaa jätevesien käsittelyn tehostamiseen on vuoteen 2014 asti.

Ympäristöministerin aloitteesta on selvitetty asetukseen liittyviä ongelmia. Selvityksen pohjalta on nyt laadittu ehdotus toimeenpanoasetukseksi, jossa esitetään määräajan lykkäystä yli 70-vuotiaille ja lähivuosina viemäröitävien alueiden kiinteistöille. Asetus on parhaillaan lausuntokierroksella. Jo nykyisten säännösten perusteella jätevesien käsittelyn tehostamista voidaan kohtuuttomissa tilanteissa lykätä enintään viisi vuotta kerrallaan.
1249
sivun alkuunsivun alkuun