etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

'Proffat puhuvat' -seminaari asukasvaikuttamisesta ja lähidemokratiasta 22.4.2009 1261
"Kunnat häipyvät, kylät jäävät"
1261

Maaseutuprofessorit Hannu Katajamäki ja Eero Uusitalo väittelivät Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa asukasvaikuttamisen ja lähidemokratian toteutumismahdollisuuksista liitosten myötä laajentuvissa kunnissa. Tilaisuudessa selvitettiin professoreitten visioita lähidemokratiasta, aluelautakunnista ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.

Professorit olivat yhtä mieltä siitä, että suurentuvissa kunnissa tarvitaan uudenlaisia keinoja maaseutualueiden äänen kuuluvaksi tekemiseksi. Maaseutualueita ei ole otettu riittävästi huomioon ja niin palvelut kuin päätöksentekokin keskittyvät entistä kauemmas ja entistä suurempiin keskuksiin.

Siitä, miten maaseudun asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia parannettaisiin, Katajamäki ja Uusitalo olivat eri linjoilla.

Hannu Katajamäki haluaisi kuntiin uudentyyppisiä aluelautakuntia, joilla olisi nykyisiin aluelautakuntiin tai –toimikuntiin verrattuna vahvempi toimivalta aluettaan koskevissa asioissa. Näille aluelautakunnille delegoitaisiin kunnallista päätösvaltaa myös verovarojen käyttöön ja palvelujen järjestämiseen liittyen. Esimerkkinä Katajamäki nosti esille Rovaniemen Yläkemijoella toimivan aluelautakunnan, joka tilaajalautakuntana järjestää 1,8 miljoonan euron vuotuisella budjetilla osan alueen asukkaiden tarvitsemista peruspalveluista. 1258
Eero Uusitalo korosti tarvetta järjestää kunnan ja kylien suhde uudelle pohjalle. Uusitalo peräänkuulutti kunnan ja kylien välille kiinteää sopimus- ja neuvottelumenettelyä. Tätä kautta kylistä kanavoituisi Uusitalon mukaan kuntiin enemmän tietoa ja tarpeita, myös yksityistä rahaa, eikä toiminta rajoittuisi pelkästään kuntien rahoista päättämiseen. Kunnan alueen kylät tai kunnan alueelle perustettava kylä- ja kotiseutuneuvosto neuvottelisivat kunnan kanssa tärkeistä asioista. Uusitalo näkee tämän toimivampana asukasvaikuttamisen kehittämisen keinona kuin Katajamäen esittämän, kunnallishallintoa selvästi lähempänä olevan aluelautakuntamallin. Kylien aktiivitoimijoille ja yhdistyksille on Uusitalon mukaan voitava tarjota toimivat yhteistyön välineet kunnan hallinnon suuntaan.1263
sivun alkuunsivun alkuun