etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Viljakkala ja Kuru pitivät Ylöjärven kulttuuriympäristölistalla 1298
Museoviraston juuri vahvistetulla valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listalla Ylöjärvi on edustettuna pääosin Viljakkalan ja Kurun kuntaliitosten mukanaan tuomilla kohteilla.

Museovirasto uusi vuodenvaihteessa rakennetujen kulttuuriympäristöjen luettelon. Vanhalla, vuoden 1993 listalla olleet kanta-Ylöjärven neljä kohdetta eivät enää listalla säilyneet. Onneksi Viljakkalan ja Kurun kohteet korvasivat menetyksen nyt vahvistetulla uudella listalla.

Nyt uusitun luettelon lisäksi Viljakkalassa on rakennussuojelulailla suojeltu Koiviston tilan rakennuksia.1298
Ylöjärveltä on uudelle listalle hyväksytty 5 kohdetta: 1304
Aurejärven kirkko kellotapuleineen ja porttirakennuksineen on esimerkki vanhan puukirkkoarkkitehtuurin muotoainesten soveltamisesta uudisrakennukseen. (Museovirasto)
1307
Haverin kaivos on varhaisen suomalaisen kaivostoiminan edustaja, jolla on ollut merkitystä Tampereen teollistumisessa. Pitkään käytössä olleen avolouhoksen lisäksi alueella on säilynyt pienimuotoisen kaivosyhdyskunnan rakennuskantaa.
Haverin kaivos on 1700-luvun lopulta 1860-luvulle ja vuosiin 1942-1960 ulottuvina toimintakausinaan tuottanut merkittävän osan ensin Tampereen masuunin tarvitsemasta rautamalmista ja sittemmin Outokummun Harjavallan tehtailla rikastetusta kupariraaka-aineesta.
Haverissa ovat säilyneet sekä avolouhokset että pääosin 1940-luvulla rakennettua kaivosyhdyskuntaa. (Museovirasto)

1302
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisista pääteistä ja ainoa kesäaikaan kuljettavissa ollut reitti Satakunnasta ja Hämeestä Pohjanmaalle.
Tielinjaus Tampere-Ylöjärvi-Hämeenkyrö-Ikaalinen-Jämijärvi-Kankaanpää-Karvia-Kauhajoki seuraa pääosin pitkiä sora- ja hiekkapohjaisia harjumuodostelmia. (Museovirasto)
1310
Kurun puukirkko on 1700-luvun suomalaisen pitkäkirkkoperinteen ja lounaissuomalaisen kirkkotyypin sopusuhtaisimpia esimerkkejä ja suomalaisten kansanrakentajamestareiden, Matti Åkerblomin ja Matti Åkergrenin, taidonnäyte. (Museovirasto)
1300
Ristaniemen 1730-luvulla perustetun yksinäistalon pihapiiri hirsirakennuksineen kuvastaa hyvin 1700-1800-lukujen elämänoloja ja asumistapaa Sisä-Suomen harvaanasutulla metsäseudulla. (Museovirasto)

1305

Uusi inventointi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä voimaan 1.1.2010 1299

"Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä."

"RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Inventointi tulee ottaa huomioon alueiden käytön suunnittelun yhtenä lähtökohtana."

-- Lainaus: Museoviraston tiedote 28.12.20091299
sivun alkuunsivun alkuun