etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Kysely palveluista Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille 1403
"Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä" -hankkeen tavoitteena on saada kattava kuva vapaa-ajan asukkaista kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä: mitä palveluja vapaa-ajan asukkaat käyttävät nyt ja mitä toiveita heillä on tulevaisuuden palvelujen suhteen. Tavoitteena on myös selvittää tyytyväisyyttä palveluihin ja sitä, miten palveluista etsitään tietoa ja miten tiedottamista voitaisiin kehittää.

Tietoa kerätään kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla. Kyselylomake lähetetään kaikille Ylöjärven vapaa-ajan asukkaille kevään 2012 aikana. Kyselyyn voit vastata myös netissä!

Hanke järjestää myös Kesäasukastapahtuman, joka pidetään tostaina 28.6.2012 klo 10-13 Ylöjärven torilla Soppeenmäessä.
1403
Kyselyyn vastausaikaa on 29.6.2012 asti.
1404

1410
sivun alkuunsivun alkuun